σελτς

ή σέλτερς, το, Ν
άκλ. φρ. «σελτς [ή σέλτερς] νερό» — φυσικό υπόξινο αεριούχο μεταλλικό νερό, το οποίο αναβλύζει από την ομώνυμη οξυπηγή στο χωριό Σέλτερς τής Πρωσίας.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.